RIBW Nieuws

Eind maart is de eerste bijeenkomst van het project RAAK! Ervaringsdeskundigheid. RIBW GO doet hier aan mee om ervaringskennis van medewerkers beter te benutten. Samen met...

Vorige week vond een bijeenkomst plaats over de toekomst van de Herberg, de maatschappelijke opvang in Zwolle. De contracten met negen woningcorporaties, die samen zorgen voor een...

We krijgen diverse vragen van cliënten en gemeenten naar andere vormen van beschermd wonen. In dit artikel dat onlangs verscheen op Mijngezondheidsgids.nl kun je lezen hoe we...

Het Elisabethfonds ondersteunt de maatschappelijke integratie van (ex-)psychiatrische patiënten/cliënten. Jaarlijks reikt het – als blijk van waardering – de Roos van Elisabeth...